Problem uzależnień dotyka ok. 20% populacji. Jeżeli dodamy do tego rodziny, pozostałych bliskich i znajomych, osoby współuzależnione i DDA, okaże się, że praktycznie nie ma osoby, nie stykającej się w Polsce z alkoholizmem. W związku z tym, że problem ma duże znaczenie społeczne, nasze Państwo stworzyło sieć placówek, oferujących leczenie zależności alkoholowej. Powstało również szereg ośrodków prywatnych proponujących terapię, leczenie alkoholizmu, poza systemem ubezpieczeń. Jedną z nich jest: leczyc.pl NZOZ.


Leczenie uzależnienia to problem bardzo złożony i interdyscyplinarny.
Terapia powinna zacząć się od dokładnej diagnozy pacjenta, określenia jego stanu zdrowia ogólnego, występujących powikłań i schorzeń współistniejących, diagnozy psychiatrycznej i psychologicznej. Należy pamiętać, że leczymy konkretnego „Kowalskiego” nie chorobę.


W procesie terapeutycznym z reguły powinni być zaangażowani co najmniej lekarze i specjaliści psychoterapii uzależnień, często również rehabilitanci, psycholodzy, pracownicy społeczni. Współczesne standardy leczenia alkoholizmu opierają się głównie na terapii motywującej i redukcji szkód wynikłych z uzależnienia.


Profesjonalne ośrodki leczenia choroby alkoholowej, jak np Medox.org.pl powinny w ofercie zawierać co najmniej:
- możliwość detoksykacji, jeżeli nie są szpitalami, to co najmniej posiadać umowę ze stosownymi oddziałami
- prowadzić psychoterapię uzależnień, koniecznie współpracować z ośrodkiem prowadzącym stacjonarne leczenie alkoholizmu
- bezwzględnie zatrudniać lekarza psychiatrę, musi on być członkiem zespołu, jest niezbędny w procesie diagnozy i ew. służy dodatkowymi konsultacjami
- jeżeli placówki nie dysponują własną bazą diagnostyczną i leczniczą zapewniającą leczenie najczęściej spotykanych powikłań np. uszkodzenia wątroby, trzustki, polineuropatii, cukrzycy, nadciśnienia muszą ściśle współpracować z odpowiednimi Zakładami Opieki Zdrowotnej oferującymi odpowiednie leczenie i rehabilitację
- powinny w swojej ofercie zawierać nowoczesne farmakologiczne leczenie alkoholizmu

Tylko placówki spełniające te minimalne kryteria dają realną szansę na powodzenie terapii.