Esperal to nic innego jak zwana potocznie ‘wszywka’. Jest to lek mający pomagać osobom cierpiącym na chorobę alkoholową, w przezwyciężaniu nałogu. Jego skuteczność opiera się na tym w jaki sposób reaguje on z alkoholem. Zawarty w jego składzie Disulfiram wydalany jest do organizmu pacjenta przez okres około roku czasu od momentu zaszycia pod skórą.

Związek ten powodują upośledzenie mechanizmu, odpowiadającego za metabolizm i wydalanie alkoholu z naszego organizmu. W normalnej drodze, spożyty alkohol trawiony jest w trzustce przez enzym- dehydrogenaze aldehydowową. Najpierw rozkładany jest do postaci aldehydu octowego, a następnie do kwasu octowego który wydalany jest z organizmu. Spośród tych dwóch wymienionych wyżej związków, to głównie ten drugi odpowiada za nasze złe samopoczucie po spożyciu alkoholu. W przypadku osób u których pod skórą znajduję się lek, proces ten przebiega zgoła inaczej. Esperal uniemożliwia działanie enzymu w wątrobie, co prowadzi do odkładania się w organizmie pacjenta aldehydu octowego. Dawka tego związku może być nawet dziesięciokrotnie większa, w porównaniu do osoby bez zaszytego podskórnie leku. Sprawia to że już kilka minut po spożyciu alkoholu u leczonej osoby występują objawy ciężkiego zatrucia alkoholowego utrzymujące się nawet przez 10 godzin. Jednymi z nich mogą być: pocenie się, nudności, wymioty, bóle głowy, duszności, zaczerwienie twarzy czy też zawroty głowy. To właśnie z uwagi na fakt występowania tak ciężkich objawów, organizm chorego przestaje kojarzyć alkohol z czymś przyjemnym.

Z uwagi na to że potencjalne efekty spożycia mogą być niebezpieczne dla zdrowia, lek należy stosować tylko i wyłącznie pod kontrolą lekarza.