Alkoholik jest osobą, która nadużywa alkoholu do tego stopnia, że często nie jest w stanie w sposób właściwy wypełniać swoich podstawowych obowiązków. U osoby uzależnionej obserwuje się powtarzające się picie w sytuacjach, gdy stwarza to fizyczne zagrożenie, tj. np. przed prowadzeniem pojazdów. U takiej osoby występować mogą powtarzające się problemy prawne. Osoba uzależniona od alkoholu zatrzymywana jest w związku z niestosownym zachowaniem na skutek spożycia znacznej ilości alkoholu. Ponadto osoba taka uporczywie spożywa substancję od której jest uzależniona, pomimo problemów zdrowotnych czy społecznych. Alkoholizm leczenie czy jest potrzebne?

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne określa, iż nadużywanie alkoholu oznacza występowanie jednego spośród powyżej wymienionych objawów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Jednocześnie należy podkreślić, iż by rozpoznać nadużywanie alkoholu, należy mieć pewność, iż wyszczególnionym objawom towarzyszyły w przeszłości inne, typowe dla uzależnienia od alkoholu.

Alkoholik jest osobą, która sięga po alkohol często przede wszystkim po to, by odprężyć swój organizm, poczuć ulgę, zredukować niepokój i napięcie. Innymi czynnikami, które skłaniają do spożycia alkoholu jest jest jego działanie wyciszające organizm, co powoduje ułatwienie zaśnięcia. Alkoholik jest osobą, u której stwierdza się wzrost tolerancji. Często spożywa on alkohol w samotności. Cechą charakterystyczną takiego człowieka jest unikanie rozmów na temat swojego picia. Co więcej, na jakiekolwiek uwagi reaguje on gniewem bądź agresją, w takich sytuacjach już prawie koniecznością jest pomoc. Farmakologiczne leczenie alkoholizmu to w ostatnim czasie najskuteczniejsza metoda. Z kolei w sytuacji, gdy utrudniony jest dostęp do alkoholu, osoba taka reaguje rozdrażnieniem. Część alkoholików próbuje walczyć ze swoim nałogiem. Wielu z nich podejmuje „ciche” próby ograniczania picia. Z reguły są one po to, by udowodnić samemu sobie, że posiada się jeszcze kontrolę nad ilością i częstością spożywanego alkoholu. Ponadto alkoholicy mają również problemy z odtworzeniem wydarzeń, które miały miejsce w czasie picia alkoholu. Są to tak zwane palimpsesty alkoholowe, inaczej luki pamięciowe, czy zwane potocznie „urwane filmy”.