Na uzależnienie od alkoholu mają wpływ czynniki biologiczne, społeczne, psychologiczne oraz duchowe. Więc leczenie alkoholizmu musi odbywać się pod opieką profesjonalnego zespołu.
Jednym z powodów sięgania po alkohol może być zdeterminowanie genetyczne, wyrażające się zwiększonym zapotrzebowaniem na stymulację. Aby dana osoba dobrze funkcjonowała, potrzebuje odpowiedniej ilości bodźców, z których każdy posiada określone natężenie. W warunkach przedłużającego się spokoju, tj. w czasie, kiedy brak jest odpowiednio silnych bodźców, osoba taka czyje dyskomfort. Alkohol jest substancją, która po spożyciu powoduje pobudzenie organizmu. Z tego więc względu osoba o takich predyspozycjach genetycznych decyduje się na wypicie lampki wina czy kieliszka wódki. Poza pobudzeniem zyskuje ona poprawę samopoczucia. W takim przypadku droga do uzależnienia staje otworem.


Duże znaczenie w przypadku ryzyka uzależnienia od alkoholu ma środowisko rodzinne. W zależności od panujących warunków, może ono zwiększać lub zmniejszać ryzyko uzależnienia. Istnieje termin- tzw. dziedziczenie społeczne, które polega na stosowaniu w życiu dorosłym norm i zwyczajów, które obowiązywały w domu rodziców. Może to tym samym tłumaczyć znane zjawisko, które wyraża się tym, iż najczęściej alkoholicy wywodzą się z rodzin, w których jedno lub oboje rodziców byli alkoholikami. Ponadto żadne z nich nie korzystało z pomocy detoks alkoholowy warszawa, ani pochodnych.


Jak się okazuje, większość zachowań demonstrowanych przez alkoholików wynika z ich niedojrzałości emocjonalnej. Istnieją badania, które wskazują, iż zaburzenia zachowania ( również zachowania antyspołeczne) a także większa agresywność w dzieciństwie korelują z uzależnieniem od alkoholu w wieku dorosłym.


Jak się okazuje od alkoholu uzależniają się bardzo różni ludzie. Alkohol jednak czyni ich w ostatecznym rozrachunku podobnymi. Prawie każdy z nich przejawia okresowo zachowania destruktywne i antyspołeczne.


Bardzo powszechną koncepcją, która tłumaczy przyczynę sięgania po alkohol jest hipoteza redukcji napięcia. Alkohol jest substancją, która redukuje napięcie emocjonalne. Ponadto alkohol powoduje osłabienie reakcji na stres, przez co przyczynia się do zmniejszenia napięcia, które jest jego skutkiem.