Choroba alkoholowa jest procesem chronicznym, obciążonym licznymi powikłaniami, mającym wpływ na jakość i długość życia pacjenta. Niestety dość często spotykamy osoby dotknięte Zespołem Zależności Mieszanej. Oznacza to, że u jednej osoby współwystępują co najmniej dwie zależności, np.: alkoholizm i lekomania lub/i inny rodzaj narkomanii. Osobom zainteresowanym problemami diagnostyki i leczenia uzależnień nie obcy jest termin uzależnień krzyżowych, oznacza on, że dane zależności są ze sobą blisko powiązane poprzez podobne oddziaływanie receptorowe substancji na ludzki mózg. I tu zaznaczyć należy, iż leki uspokajające, przeciwlękowe, nasenne głównie z grup Benzodiazepin lub Z-drug oraz alkohol w naszym mózgu wywołują podobne efekty, będąc agonistami receptorów GABA i opiatowych. Jest to powodem częstej zapadalności na lekomanię osób uzależnionych od alkoholu. Które czynniki dodatkowo zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zależności lekowej u osoby z ZZA?

1. Częste tzw. „alkoholowe odtrucia domowe”  
Pacjent korzysta z pomocy lekarskiej gdy ma znacznie odczuwalne przykre  objawy AZA. Takich „odtruć” z reguły nie prowadzą profesjonaliści, najczęściej dochodzi do podawania leków uspokajających i/lub nasennych osobie pod wpływem alkoholu. oprócz oczywistych zagrożeń dla życia również spotęgowanie działania obydwu substancji wzmaga lub rozwija uzależnienie.

2. Nieprofesjonalne leczenie zaburzeń nastroju,  snu, lęku.
Dostęp do psychiatry jest trudny i jest rzeczą stygmatyzującą. Najczęściej pacjent, odczuwając objawy „depresji”, nie mogący spać lub cierpiący z powodu lęku, próbuje uzyskać pomoc u lekarza POZ, w trakcie wizyty prywatnej z ogłoszenia, u znajomego lekarza. Niejednokrotnie objawy leczone są za pomocą Benzodiazepin  bez zachowania podstawowych zaleceń ostrożności tzn, przekraczając dawki i bezpieczny okres podawania.

Podsumowując osoby z chorobą alkoholową są szczególnie narażone na lekomanię. Uwarunkowane jest to:
1. osobowością skłonną do uzależnień
2. częstym stosowaniem leków do łagodzenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
3. występowaniem zależności krzyżowej

 

UWAGA: w przypadku wystąpienia zespołów zależności lub ich podejrzenia zachęcamy do wizyty u lekarza psychiatry, to przedstawiciel jedynej specjalizacji medycznej, która posiada odpowiednią wiedze merytoryczną i doświadczenie w leczeniu tych schorzeń.


Osoby zainteresowane leczenie lekomanii zapraszamy do http://medox-lekomania.pl/, portalu poświęconego problematyce zależności od leków.